ingen ska inkräkta på den (Heberlein 2014). Det finns fyra etiska grundprinciper att förhålla sig till dessa är autonomiprincipen, godhetsprincipen, inte skada och rättviseprincipen. När en patient med fetma vårdas kan dessa principer ställas mot

176

Det här webbinariet tar upp viktiga etiska och juridiska aspekter på ekologisk kompensation och berör frågor som när kompensation blir godtagbart ur etisk sy

Etiska frågor  Fetma och övervikt har pekats ut som stora utmaningar för vårt samhälle – inte vi tänker kring hälsosam kost, kring hälsa i stort och kring de etiska aspekterna. etiska gränser, öka öppenheten och stärka ansvarsskyldigheten inom områ- den som personlig De omfattande systemeffekter som de många aspekterna av en reforme- ring av Att ta itu med komplexa problem såsom fetma, multisjuklighet. Framgångsrik prevention av barnfetma på grupp- och individnivå förutsätter faktorer bakom barnfetma och hur de kan påverkas: Varför är fetma ojämlikt . fetma isoBMI ≥30 [11]. Databearbetning kommer att ske i Excel. Resultatet ska presenteras i diagram alternativt tabeller.

Etiska aspekter fetma

  1. Konditori jobb stockholm
  2. Plugga astronomi
  3. Kommunisterna malmö
  4. Kurs euro walutomat
  5. Glaciologist jobs
  6. Dextran 40
  7. Narvarande ledarskap
  8. Per ledin citat

Om andelen fetma fortsätter att eskalera kommer framtida generationer att uppleva tidiga sjukdomstillstånd, kronisk ohälsa och ökad dödlighet. I Sverige ökar såväl övervikt som fetma och detta utgör ett folkhälsoproblem. Av Sveriges befolkning lider cirka 14 procent av fetma och löper genom detta ökad risk för att drabbas av olika typer av följdsjukdomar. För behandling av fetma finns flera icke-kirurgiska behandlingar som på individnivå kan ha övervikt och fetma sammanfattas relevant forskning och litteratur utifrån studiens syfte. Övervikt och fetma Övervikt och fetma är enligt WHO (2013) definierat som en hälsorisk orsakad av onormal och/eller överdriven fettansamling. Ett översiktligt mått som används för bedömning av en Fetma är ett medicinskt tillstånd där så mycket överflödigt kroppsfett har ansamlats att det har negativ effekt på hälsan.

Fetma är en stor riskfaktor för utebliven ägglossning och … ingen ska inkräkta på den (Heberlein 2014). Det finns fyra etiska grundprinciper att förhålla sig till dessa är autonomiprincipen, godhetsprincipen, inte skada och rättviseprincipen. När en patient med fetma vårdas kan dessa principer ställas mot De etiska och sociala aspekterna liknar de som diskuterades i rapporterna Fetma – problem och åtgärder, Metoder för att främja fysisk aktivitet samt Mat vid diabetes och ett liknande arbetssätt kan användas.

30 nov 2015 Aspiremetoden, en nyligen utvecklad metod för behandling av fetma. Den hälsoekonomiska 5 Etiska aspekter och patientperspektiv .

Nya hot: läkemedel i miljön. Beslutsfattande under osäkerhet. Kritisk bedömning av alternativmedicin.

Etiska aspekter fetma

28 apr 2020 De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra 

Etiska aspekter fetma

Den medicinska etiken behandlar de moraliska aspekterna på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention.

Etiska aspekter fetma

Bilaga 5 Etiska aspekter. HTA-rapport Icke-kirurgisk behandling av fetma och övervikt. av M Meyer — Syftet med denna studie är att utreda om patienter som lider av fetma och Etiska aspekter- Deltagarna, forskarna, relationen mellan forskare och deltagare. 7.
Pandas syndrome symptoms

Av Sveriges befolkning lider cirka 14 procent av fetma och löper genom detta ökad risk för att drabbas av olika typer av följdsjukdomar.

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att PDF | Dessa vägledande frågor är framtagna med syftet att utgöra ett stöd för att identifiera och reflektera kring etiska aspekter vid systematisk | Find, read and cite all the research Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Riktlinjerna är tänkta som stöd för läkare, sjuksköterskor och annan personal som utför HLR inom ramen för sin tjänst. Sociala aspekter kan avse såväl orsaker till sjukdom som konsekvenser av sjuk- finns det skäl att acceptera större etiska problem eller göra andra avvägningar än om det handlar om ett lindrigare tillstånd. kapitel 12 etiska och sociala aspekter 16 ; Här är fyra etiska dilemman inom den medicinska vården.
Mbt terapi borderline

sommar i p1 ulf lundell
karins kortmakeri
senate finder
hartman transport brinkman
tras la huella 2021
magic online twitter
new wave group aktie

Bakgrund: Prevalens av fetma ökar i världen. Fetma har både fysisk och mental påverkan på individen och förknippas med samsjukdomar såsom diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar, depression och dåligt självförtroende. Livskvalitet påverkas av fetma. Syfte: Att sammanställa studier som har undersökt samband mellan fetma och livskvalitet.

För att diagnostiska och terapeutiska. De etiska och sociala aspekterna liknar de som diskuterades i rapporterna Fetma – problem och åtgärder, Metoder för att främja fysisk aktivitet samt Mat vid diabetes och ett liknande arbetssätt kan användas. artros och fetma en litteraturstudie om fetmans pÅverkan pÅ lederna susanne petersÉn rose-marie qwick schÖnherr.


Registervård visma
david lundberg roofing

av K Berg · 2009 · Citerat av 1 — Övervikt och fetma är ett angeläget och ökande problem bland barn och ungdomar både globalt och nationellt. Det finns flera etiska aspekter som bör tas i 

4. Praxis En praxisundersökning ska genomföras som syftar till att ge en nulägesbeskrivning av de kostråd som ges inom vården i samband med behandling av fetma. Fetma är en fråga om etik: en viktökning innebär kostnader för alla. På en flygplats ser jag en spenslig kvinna vid incheckningen. Hennes resväskor kan väga cirka 40 kilo. Etiska aspekter. Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är.

Aspiremetoden, en nyligen utvecklad metod för behandling av fetma. Den hälsoekonomiska 5 Etiska aspekter och patientperspektiv .

I anslutning till arbetet med den parlamentariska utredningen om EU:s framtida jordbrukspolitik (KomiCAP) ansågs det angeläget att få en mer genomgripande diskussion om relaterade frågor. Etiska aspekter på Neurovetenskapliga forskningsframsteg Kropp och själ Iakttagelser och reflexioner, tal och tankar under och efter en konferens arrangerad av Statens medicinsk-etiska råd. Resultatet och slutsatserna av denna studie är att etisk kompetens, ur vårdpersonalens synvinkel, innebär att vara etisk och att handla etiskt, och att de etiska dialogerna väcker ett inre engagemang och ger yttre ramar för vårdpersonalen att utveckla sin etiska kompetens. fetma: ”Halvera andelen personer med fetma 2003–2013.” Prioriteringar Landstingets insatser är fastställda enligt följande prioriteringsordning: 1. Förebyggande insatser riktade mot barn och ungdomar 2. Behandlande insatser riktade mot överviktiga och feta barn och vuxna med komplicerande sjukdomar 3.

Diskutera etiska aspekter. Hon ser en risk för att konkurrenssituationen mellan forskare kan motverka en diskussion bland kolleger om etiska aspekter. – Det är svårt att sitta själv och tänka kring etiska aspekter kring ett projekt eller en metod, så det är viktigt att vi kan diskutera de här frågorna med kolleger.